سری دوربین مدار بسته geovision

دوربین مدار بسته geovision

دوربین مدار بسته دام تحت شبکه GEOVISION مدل GV-FER521
۵M H.264 Rugged Fisheye IP Camera
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکه GEOVISION مدل GV-MFD2401
۲M WDR Pro Mini Fixed Dome 12 ,8 ,4 ,3 mm
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-EFD1100-0F
۱٫۳M LowLux 2.8mm Target series Fixed Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD1200
۱٫۳M WDR IR Low Lux Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD2400
۲M WDR Pro IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD2410
۲M 3x Zoom WDR Pro, IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD3400
۳M WDR Pro IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE2301
۲M WDR Fisheye IP Camera
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE4301
۴M WDR Fisheye IP Camera
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE520D
۵M H.264 Fisheye IP Camera
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR120
۱٫۳MP H.264 Low Lux IK67 Mini Fixed Rugged Dom
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR120
۱٫۳M 3x Zoom Low Lux WDR, IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR220
۲MP H.264 IK67 Mini Fixed Rugged Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR320
۳MP H.264 IK67 Mini Fixed Rugged Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MFD1501
۱٫۳M Super Low Lux WDR Mini Fixed Dome 12 ,8 ,4 ,3 ,2.1mm
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MFD320
۳M Mini IP Fixed Dome 2.54mm
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-VD122D
۱٫۳M H.264 Low Lux IR Vandal Proof IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-VD322D
۳M H.264 IR Vandal Proof IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-FD3410
۳M 3x Zoom WDR Pro, IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-FD5300
۵M WDR IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-MDR520
۵MP H.264 IK67 Mini Fixed Rugged Dome
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-MFD520
۵M Mini IP Fixed Dome 2.54mm
۰٫۰۰ ریال
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-VD222D
۲M H.264 IR Vandal Proof IP Dome
۰٫۰۰ ریال