سری دوربین مدار بسته geovision

دوربین مدار بسته geovision

دوربین مدار بسته دام تحت شبکه GEOVISION مدل GV-FER521
دوربین مدار بسته دام تحت شبکه GEOVISION مدل GV-FER521 (کد: )
۵M H.264 Rugged Fisheye IP Camera
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکه GEOVISION مدل GV-MFD2401
دوربین مدار بسته دام تحت شبکه GEOVISION مدل GV-MFD2401 (کد: )
۲M WDR Pro Mini Fixed Dome 12 ,8 ,4 ,3 mm
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-EFD1100-0F
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-EFD1100-0F (کد: )
۱٫۳M LowLux 2.8mm Target series Fixed Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD1200
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD1200 (کد: )
۱٫۳M WDR IR Low Lux Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD2400
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD2400 (کد: )
۲M WDR Pro IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD2410
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD2410 (کد: )
۲M 3x Zoom WDR Pro, IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD3400
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FD3400 (کد: )
۳M WDR Pro IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE2301
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE2301 (کد: )
۲M WDR Fisheye IP Camera
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE4301
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE4301 (کد: )
۴M WDR Fisheye IP Camera
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE520D
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-FE520D (کد:)
۵M H.264 Fisheye IP Camera
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR120
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR120 (کد:)
۱٫۳MP H.264 Low Lux IK67 Mini Fixed Rugged Dom
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR120
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR120 (کد:)
۱٫۳M 3x Zoom Low Lux WDR, IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR220
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR220 (کد:)
۲MP H.264 IK67 Mini Fixed Rugged Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR320
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MDR320 (کد:)
۳MP H.264 IK67 Mini Fixed Rugged Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MFD1501
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MFD1501(کد: )
۱٫۳M Super Low Lux WDR Mini Fixed Dome 12 ,8 ,4 ,3 ,2.1mm
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MFD320
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-MFD320 (کد:)
۳M Mini IP Fixed Dome 2.54mm
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-VD122D
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-VD122D (کد:)
۱٫۳M H.264 Low Lux IR Vandal Proof IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-VD322D
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-VD322D (کد:)
۳M H.264 IR Vandal Proof IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-FD3410
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-FD3410 (کد: )
۳M 3x Zoom WDR Pro, IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-FD5300
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-FD5300 (کد: )
۵M WDR IR Fixed IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-MDR520
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-MDR520 (کد:)
۵MP H.264 IK67 Mini Fixed Rugged Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-MFD520
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-MFD520 (کد:)
۵M Mini IP Fixed Dome 2.54mm
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-VD222D
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدلGV-VD222D (کد: )
۲M H.264 IR Vandal Proof IP Dome
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات