دوربین مدار بسته کیو جی q-g

دوربین مدار بسته بولت Q-G

دوربین مدار بسته ahd

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2835

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2835 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /4mm 6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۴۵متر جنس بدنه: فلز با یکسال گارانتیدوربین مدار بسته کیو جی q-g
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2832

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2832 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /6 mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۳۵متر جنس بدنه: فلز دارای یکسال گارانتی دوربین مدار بسته کیو جی q-g
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2830

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2830 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /4mm 6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۱٫۳MP برد دید در شب ۴۰متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه کشور سازنده : دوربین مدار بسته کیو جی q-g کره
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2850

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2850 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: وری فوکال ۲MP /2.8 – 12mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۲MP برد دید در شب۳۵متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2850

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2850 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /3.6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۲MP برد دید در شب ۳۵متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2840

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -2840 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۲MP /4mm 6mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۲MP برد دید در شب ۴۵متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه با یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-412

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-412 (کد: )

ولتاژ مصرفی دوربین مدار بسته کیو جی q-g : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲LEDپاورLED جنس بدنه: فلز دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -419

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -419 (کد: )

دوربین مدار بسته کیو جی ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۳۶LEDعدد جنس بدنه: فلز دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -402

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -402 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۳۶LEDعدد جنس بدنه دوربین مدار بسته کیو جی q-g: فلز دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-420

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-420 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنهدوربین مدار بسته کیو جی q-g : فلزی همراه با پایه دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-418

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-418 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۴۸LEDعدد جنس بدنه دوربین مدار بسته کیو جی q-g : فلز دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-413

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-413 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنه دوربین مدار بسته کیو جی q-g : فلز همراه با پایه دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-415

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-415 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۳۶LEDعدد جنس بدنه دوربین مدار بسته کیو جی q-g : فلز دارای یکسال گارانتی
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-2831

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB-2831 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت لنز: ۳٫۶mm حسگر تصویر : AHD HISILICON +IRCAT وضوح تصویر : ۲MP برد دید در شب دوربین مدار بسته کیو جی q-g: ۲۵متر جنس بدنه: فلز همراه با پایه با یکسال گارانت
دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -410

دوربین مدار بسته بولت AHD Q&G مدل QB -410 (کد: )

ولتاژ مصرفی : ۱۲ ولت حسگر تصویر : AHD-TVI-CVI وضوح تصویر : ۱٫۳MP تعداد۲۴LEDعدد جنس بدنه: فلز دارای یکسال گارانتی – دوربین مدار بسته کیو جی q-g
دوربین مدار بسته صنعتی SPERADO AHD مدل SHC-1100

دوربین مدار بسته صنعتی SPERADO AHD مدل SHC-1100 (کد: )

سنسور ۱٫۳ مگاپیکسلی سونی دید در شب دوربین مدار بسته q-g