geovision

 

3U NVR 16 Bay
۳U NVR 16 Bay (کد: )
GV-NVR 32CH
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-NVR
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-NVR (کد: )
System Lite V2 (Rev.B) 1.5TB HD
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-NVR3U NVR 8 Bay
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-NVR3U NVR 8 Bay (کد: )
GV-NVR 32CH
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-POE0400
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-POE0400(کد: )
۴port PS-254-at 70W 802.3at
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-POE0801
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-POE0801(کد: )
۸port 130W 802.3at Giga uplink
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-POE2401
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-POE2401(کد: )
۲۴port 400W 802.3at Giga uplink
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-Tower NVR
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل GV-Tower NVR(کد: )
GV-32 CH NVR
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل4U NVR
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدل۴U NVR (کد: )
GV NVR 32CH
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدلGV-NVR
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدلGV-NVR (کد: )
System Lite V2 (Rev.B) 1TB HD
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدلGV-POE1601
دستگاه ضبط تصویر تحت شبکه GEOVISION مدلGV-POE1601(کد: )
۱۶port 250W 802.3at Giga uplink
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-POE0800
دوربین مدار بسته دام تحت شبکهGEOVISION مدل GV-POE0800(کد: )
۸port 130W 802.3at
۰٫۰۰ ریال
خرید   جزئیات