دسته بندی برندها
طراحی و نصب دوربین مدار بسته

طراحی و نصب سیستم مداربسته با ۸ دوربین ۱۰۸۰p

پلن نصب سیستم مدار بسته با ۲ دوربین

 • پلن شماره ۱ نصب دوربین مدار بسته با دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل) با دو دوربین مشخصات و جزئیات این پلن : ۲ دوربین با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل عبارتند از :

فروش دوربین مدار بسته

تجهیزات بکار رفته در پلن نصب شماره ۱

 • دو عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
 • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله
 • هارد ۱ TB
 • آداپتور
 • سیم تصویر ۲۰ متر
 • کابل برق ۲۰ متر
 • نصب و راه اندازی
 • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۷۰۰٫۰۰۰ تومان

تجهیزات بکار رفته در نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته دو دوربینه ( پلن ۱)

پلن نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته ۲ دوربینه با کیفیت ۲ مگا پیکسل

 • دو عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
 • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
 • هارد ۱ TB
 • آداپتور
 • سیم تصویر ۲۰ متر
 • کابل برق ۲۰ متر
 • نصب و راه اندازی
 • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

نصب دوربین مداربسته با ۳ دوربین ۱٫۳ مگاپیکسلی

 • پکیج شماره ۲ دوربین مدار بسته با دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • سه عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۳۰ متر
  • کابل برق ۳۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۸۵۰٫۰۰۰ تومان

نصب  و راه اندازی دوربین مداربسته با ۳ دوربین ۲ مگاپیکسلی

نصب دوربین مدار بسته

 • پلن نصب و راه اندازی ۳ دوربینه با کیفیت ۲ مگا پیکسل

  • سه عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۳۰ متر
  • کابل برق ۳۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

نصب سیستم مدار بسته ۴ دوربینه ۱٫۳ مگاپیکسلی

 • پکیج شماره ۳ نصب دوربین مدار بسته با ۴ عدد دوربین  با دو نوع کیفیت (۱٫۳ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  چهار عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD

  • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۴۰ متر
  • کابل برق ۴۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

طراحی و اجرای سیستم امنیتی مدار بسته ۴ دوربینه ۲ مگا پیکسل

نصب دوربین مداربسته

 • نصب ۴ عدد دوربین مداربسته با کیفیت ۲ مگا پیکسل

  • چهار عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۴۰ متر
  • کابل برق ۴۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

پلن فروش ویژه و نصب ۵ عدد دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته

 • پکیج شماره ۴ دوربین مدار بسته با دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • پنج عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۵۰ متر
  • کابل برق ۵۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان

طراحی شبکه های امنیتی و مدار بسته با ۵ دوربین ahd

 • در این سیستم از ۵ عدد دوربین ahd با کیفیت ۲ مگا پیکسل در شبکه مدار بسته استفاده میشود.

  • پنج عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۵۰ متر
  • کابل برق ۵۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

راه اندازی سیستم مدار بسته با ۶ عدد دوربین

 • پکیج شماره۵ شامل استفاده از ۶ عدد  دوربین مدار بسته با دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • شش عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۶۰ متر
  • کابل برق ۶۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

۶ عدد دوربین مدار بسته ۲ مگاپیکسل

نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته

 • با کیفیت ۲ مگا پیکسل

  • شش عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۶۰ متر
  • کابل برق ۶۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

پلن شماره ۶ نصب دوربین مدار بسته با ۷ عدد دوربین ۱٫۳ و ۲ مگاپیکسلی ahd

دوربین مدار بسته ahd

 • پکیج شماره ۶ نصب دوربین مداربسته با ۷ عدد دوربین ahd و دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • هفت عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۷۰ متر
  • کابل برق ۷۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

پلن ۷ دوربینه ۲ مگاپیکسلی

 • با کیفیت ۲ مگا پیکسل

  • هفت عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۷۰ متر
  • کابل برق ۷۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

پلن نصب ۸ دوربینه

 • پکیج شماره ۷ نصب دوربین مدار بسته با ۸ دوربین و دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • ۸ عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۸۰ متر
  • کابل برق ۸۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

طراحی و نصب پلن ۸ دوربینه ۲ مگاپیکسلی

این پلن شامل نصب ۸ عدد دوربین مدار بسته در سیستم میباشد . که با کیفیت ۲ مگاپیکسلی هستند.

 • پنج عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD

  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۸۰ متر
  • کابل برق ۸۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

نصب و راه اندازی شبکه های مدار بسته با تعداد دوربین مورد نظر کارفرما

همانگونه که ذکر شد گروه پارسیان در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به مشتریان خود اقدام به راه اندازی پلن های فروش ویژه نموده است . در این پلن ها کارفرما به تناسب نیاز خود اقدام به انتخاب تعداد دوربین مورد نیاز در شبکه خود میکند . و متناسب با تعداد دوربین از تخفیف های ویژه ما بهره مند میشود . تا تعداد ۸ دوربین شرایط و قیمت ها را ذکر کرده ایم . اگر شما تعداد دوربین خیلی بیشتری در شبکه مدار بسته خود نیازمندید این امکان فراهم است تا در این طرح سهیم شده و از تخفیف های ویژه نصب و فروش دوربین مدار بسته استفاده کنید.

نصب دوربین مداربسته با کیفیت hd 1080p

 

درباره نویسنده

miramir20@gmail.com

بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه فروش , طراحی و نصب انواع دوربین و سیستم های مدار بسته و سیستم صوتی شامل انواع میکروفن , باند و باندگو , آمپلی فایر و..........

پست های مرتبط