دسته بندی برندها

اخبار و مقالات

دوربین مدار بسته آنالوگ lg
دوربین مدار بسته باکس
مقایسه قیمت و کیفیت دوربین های مدار بسته ahd , داهوا و هایک ویژن
طراحی و نصب دوربین مدار بسته

پلن نصب سیستم مدار بسته با ۲ دوربین

 • پلن شماره ۱ نصب دوربین مدار بسته با دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل) با دو دوربین مشخصات و جزئیات این پلن : ۲ دوربین با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل عبارتند از :

فروش دوربین مدار بسته

تجهیزات بکار رفته در پلن نصب شماره ۱

 • دو عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
 • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله
 • هارد ۱ TB
 • آداپتور
 • سیم تصویر ۲۰ متر
 • کابل برق ۲۰ متر
 • نصب و راه اندازی
 • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۷۰۰٫۰۰۰ تومان

تجهیزات بکار رفته در نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته دو دوربینه ( پلن ۱)

پلن نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته ۲ دوربینه با کیفیت ۲ مگا پیکسل

 • دو عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
 • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
 • هارد ۱ TB
 • آداپتور
 • سیم تصویر ۲۰ متر
 • کابل برق ۲۰ متر
 • نصب و راه اندازی
 • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۹۰۰٫۰۰۰ تومان

نصب دوربین مداربسته با ۳ دوربین ۱٫۳ مگاپیکسلی

 • پکیج شماره ۲ دوربین مدار بسته با دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • سه عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۳۰ متر
  • کابل برق ۳۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۸۵۰٫۰۰۰ تومان

نصب  و راه اندازی دوربین مداربسته با ۳ دوربین ۲ مگاپیکسلی

نصب دوربین مدار بسته

 • پلن نصب و راه اندازی ۳ دوربینه با کیفیت ۲ مگا پیکسل

  • سه عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۳۰ متر
  • کابل برق ۳۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

نصب سیستم مدار بسته ۴ دوربینه ۱٫۳ مگاپیکسلی

 • پکیج شماره ۳ نصب دوربین مدار بسته با ۴ عدد دوربین  با دو نوع کیفیت (۱٫۳ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  چهار عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD

  • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۴۰ متر
  • کابل برق ۴۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

طراحی و اجرای سیستم امنیتی مدار بسته ۴ دوربینه ۲ مگا پیکسل

نصب دوربین مداربسته

 • نصب ۴ عدد دوربین مداربسته با کیفیت ۲ مگا پیکسل

  • چهار عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD چهار کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۴۰ متر
  • کابل برق ۴۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ تومان

پلن فروش ویژه و نصب ۵ عدد دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته

 • پکیج شماره ۴ دوربین مدار بسته با دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • پنج عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۵۰ متر
  • کابل برق ۵۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ تومان

طراحی شبکه های امنیتی و مدار بسته با ۵ دوربین ahd

 • در این سیستم از ۵ عدد دوربین ahd با کیفیت ۲ مگا پیکسل در شبکه مدار بسته استفاده میشود.

  • پنج عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۵۰ متر
  • کابل برق ۵۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان

راه اندازی سیستم مدار بسته با ۶ عدد دوربین

 • پکیج شماره۵ شامل استفاده از ۶ عدد  دوربین مدار بسته با دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • شش عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۶۰ متر
  • کابل برق ۶۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ تومان

۶ عدد دوربین مدار بسته ۲ مگاپیکسل

نصب و راه اندازی سیستم مدار بسته

 • با کیفیت ۲ مگا پیکسل

  • شش عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۶۰ متر
  • کابل برق ۶۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ تومان

پلن شماره ۶ نصب دوربین مدار بسته با ۷ عدد دوربین ۱٫۳ و ۲ مگاپیکسلی ahd

دوربین مدار بسته ahd

 • پکیج شماره ۶ نصب دوربین مداربسته با ۷ عدد دوربین ahd و دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • هفت عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۷۰ متر
  • کابل برق ۷۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ تومان

پلن ۷ دوربینه ۲ مگاپیکسلی

 • با کیفیت ۲ مگا پیکسل

  • هفت عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۷۰ متر
  • کابل برق ۷۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان

پلن نصب ۸ دوربینه

 • پکیج شماره ۷ نصب دوربین مدار بسته با ۸ دوربین و دو نوع کیفیت (۱٫۳ و ۲ مگا پیکسل)

  با کیفیت ۱٫۳ مگا پیکسل

  شامل:

  • ۸ عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۱٫۳ مگا پیکسل AHD
  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۸۰ متر
  • کابل برق ۸۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۵۵۰٫۰۰۰ تومان

طراحی و نصب پلن ۸ دوربینه ۲ مگاپیکسلی

این پلن شامل نصب ۸ عدد دوربین مدار بسته در سیستم میباشد . که با کیفیت ۲ مگاپیکسلی هستند.

 • پنج عدد دوربین مدار بسته دام یا بولت دید در شب با کیفییت ۲ مگا پیکسل AHD

  • دستگاه ضبط تصاویر AHD هشت کاناله با قابلیت ساپورت دوربین ۲ مگا پیکسل
  • هارد ۱ TB
  • آداپتور
  • سیم تصویر ۸۰ متر
  • کابل برق ۸۰ متر
  • نصب و راه اندازی
  • انتقال تصویر                                                                                                                                  قیمت ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ تومان

نصب و راه اندازی شبکه های مدار بسته با تعداد دوربین مورد نظر کارفرما

همانگونه که ذکر شد گروه پارسیان در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به مشتریان خود اقدام به راه اندازی پلن های فروش ویژه نموده است . در این پلن ها کارفرما به تناسب نیاز خود اقدام به انتخاب تعداد دوربین مورد نیاز در شبکه خود میکند . و متناسب با تعداد دوربین از تخفیف های ویژه ما بهره مند میشود . تا تعداد ۸ دوربین شرایط و قیمت ها را ذکر کرده ایم . اگر شما تعداد دوربین خیلی بیشتری در شبکه مدار بسته خود نیازمندید این امکان فراهم است تا در این طرح سهیم شده و از تخفیف های ویژه نصب و فروش دوربین مدار بسته استفاده کنید.

نصب دوربین مداربسته با کیفیت hd 1080p

 

آمپلی فایر

آمپلی فایر

برخی از انواع آمپلی فایرها بر حسب قدرت و توان :

آمپلی فایر ۱۰ وات – ۲۰ وات – ۵۰ وات – ۱۰۰ وات – ۵۰۰ وات – ۱۰۰۰ واتی – ۱۵۰۰ واتی – ۲۰۰۰ وات و . . .

انواع امپلی فایر ها از نظر کلاس کاری :

کلاس a – کلاس a/b – کلاس پوش پول – کلاس آبشاری و یک طبقه و چند طبقه و . . .

انواع آمپلی فایرها از نظر کاربرد :

۱ – آمپلی فایر های صوتی کم قدرت که در موبایل و لبتاب و . . . استفاده می شوند .

۲ – آمپلی فایر های با قدرت متوسط که در ماشین و اسپیکرها و تلوزیون و … استفاده می شوند .

۳ – آمپلی فایرهای پر قدرت که در مساجد – مراسم و . . . استفاده می شوند .

دلایل نیاز به استفاده از آمپلی فایر

وقتی که دستگاه پخش اتومبیل (CD. DVD.MD ….)از روی منبع ذخیره اطلاعات مثل CD.DVD.USBوغیره اطلاعات را باز خوانی میکند این دیتا بعداز طی مراحلی نظیر تبدیل اطلاعت دیجیتال به آنالوگ و تقویت آنها  وارد قسمت pre amp  می شود (pre به معنای اولیه )در این قسمت پردازشهای صوتی نظیر اکولایزها، فیلترها ،یا حتی بازیابیهای صوتی وغیره… بروی سیگنال صوتی انجام می شود .در این مرحله قدرت سیگنال صوتی بسیار پایین است وبسته به نوع پخش از ۰٫۲ تا ۵ ولت می باشد

آمپلی فایر چیست و نحوه عملکرد آن در سیستم صوتی

آمپلی فایر که در واقع همان ic  power  دستگاه می باشد از یک چیپ ست کوچک تشکیل شده است به یک هد سینگ که نقش رادیاتور را برای آن بازی می کند وصل است این IC سیگنالهای صوتی را تقویت کرده وآماده برای ارسال بسوی بلندگوها مینماید. این تقویت سیگنال تا ۲۲وات RMS بیشتر نخواهد بود ودر واقع خروجی یک پخش استاندارد معادل ۴ خروجی ۲۲وات خواهد بود . حال شما این ۲۲ وات را مقایسه کنید توانهای بلندگوها که تقربیاهمه بالای ۵۰ وات RMS  می باشد . یعنی اگر بلندگوی شما ۵۰ وات باشد شما در بهترین حالت ودر حداکثر ولوم پخش خود فقط می توانید کمتر از نصف توان وظرفیت بلندگوی خود را بکار بگیرید وحتما همیشه با این مشکل روبرو بوده اید که صدای خروجی شما در ولومهای پایین خوب ومطلوب است وبا افزایش ولوم بهمریختگی صوتی نیز بیشتر شده تا جاییکه دیگر قادر به تحمل آن نیستیدوتازه آنوقت شما کمتر از نصف ظرفیت بلندگوی خود را درایو کرده اید.

افزایش کیفیت صدا با آمپلی فایر

پس راه حل چیست ؟ شما دو راه دارید :

۱- استفاده از بلندگوهای زیر ۲۲ وات که تقریبا  یافت نمی شود واگر هم باشد بسیار کیفیت پایینی خواهد داشت ومعمولا فول رنج بدون تیوتر ومیدرنج

۲- استفاده از آمپلی فایرهای خارجی یا اکسترنال که تنوع بسیار دارد که با اطلاع از نوع بلندگوی مورد نظرمان می توانیم آمپلی فایر موردنیازش را نیز انتخاب کنیم

II – آماده خارج شدن از پخش به همان حالت اولیه خود : این سیگنال اولیه که توسط جکهای RCA که در پشت پخش نصب گردیده اند آماده استفاده برای آمپلی فایرهای خارجی می باشند

ولی آیا آمپلی فایرها فقط برای افزایش سطح سیگنالها ی صوتی بکار می روند ویا استفاده از آن طبعات دیگری نیز دارد؟ پاسخ مثبت است  یکی از طبعات آن این گونه می باشدکه آمپلی فایر داخلی پخش یا همان آی سی پاور بعلت نداشتن کیفیت بالا نمی تواد خروجی را همانگونه که باید باشد ارئه دهد وساده تر اینکه سیگنالهای تولید شده ومحیا شده بعد از خارج شدن از قسمت پری  وقتی وارد آی سی پاور می شود دچار افت کیفیت نیز می شود چراکه آی سی پاورها به خاطر محدودیتهایی که دارند از قبلی عدم منبع تغذیه کافی ، هدسینگ کوچک ،بالارفتن هزینه ها وغیره بسیار محدود عمل کرده واصولا برای یک داشتن یک صدای خوب طراحی نشده است

ولی با استفاده از آمپلی فایرهای اکسترنال شما علاوه بر داشتن صدای بلندتر صدایی باکیفیتر نیز خواهید داشت

بهینه سازی سایت  –  سئو – سئو سایت

قیمت آمپلیفایر

قیمت انواع آمپلی فایر را در جول زیر مشاهده نمایید:

مدل قیمت (تومان) توضیحات
Kenwood KAC-M845 ۳۵۵۰۰۰ آمپلی ۴ کانال کنوود مدل -۸۴۵ – برای ساپورت یک جفت باند و یک عدد ساب

حداکثر قدرت: ۷۲۰ وات

Maxeeder MX-604 ۳۰۴٫۰۰۰ آمپلی فایر ۴ کانال شرکت مکسیدر مناسب برای یک جفت باند قوی و یک عدد ساب

با حداکثر قدرت خروجی ۴ عدد * ۱۰۰ وات

MBA 260FX2 ۱۲۲۰۰۰ حداکثر قدرت در مقاومت ۴ اهم: ۲ عدد ۵۰۰ وات (۱۰۰۰ وات)

قابلیت پل زنی مونو

Maxeeder Mx- 1804 ۲۹۸۰۰۰ آمپلی فایر ۴ کانال ۵۲۰۰ وات
Pioneer GM-A 6604 ۲۶۲۰۰۰ مپلی فایر ۴ کانال شرکت پایونیر مدل ۶۶۰۴ با قابلیت پل زنی

حداکثر قدرت: ۷۶۰ وات

MBA 480FX ۲۱۰۰۰۰ حداکثر قدرت در مقاومت ۴ اهم: ۴ عدد ۶۰۰ وات ( ۲۴۰۰ وات)

ابلیت پل زنی مونو

Mafco M-42F ۱۰۰۰۰۰ آمپلی فایر ۲ کانال شرکت مافکو

این آمپلی فایر برای باند ۶۹۸۵ پایونیر مناسب است.

حداکثر قدرت: ۲۰۰ وات

Kenwood KAC HQR8400 ۳۷۲۰۰۰ آمپلی فایر ۴ کانال شرکت کنوود

حداکثر توان: ۷۲۰ وات

MBA 2500GB ۱۳۲۰۰۰ حداکثر قدرت در مقاومت ۴ اهم: ۲ عدد ۳۷۵ وات ( ۷۵۰ وات)

ورودی و خروجی کابل RCA

قابلیت پل زنی مونو

MBA 9600XL2 ۲۸۵۰۰۰ حداکثر قدرت در مقاومت ۴ اهم: ۴ عدد ۷۱۰ وات ( ۲۸۵۰ وات)

ورودی و خروجی کابل RCA

قابلیت پل زنی مونو

آمپلی فایر ۴ ترانزیستوری

این آمپلی از ۴ ترانزیستور قدرت ۲n 3055 می کند که بسیار با کیفیت است.با بستن این مدار معنی توان واقعی را حتما درک خواهید کرد.این مدار توسط سایت کاملا تست شده است و هیچ مشکلی ندارد در صورت بروز مشکل در کار کرد مدار میتوانید در نظرات مطرح کنید.در صورت در دسترس نبودن این ترانزیستور میتوانید از ترانزیستور Mj15003 یا ۲N3772 استفاده کنید اما به این نکته توجه کنید که این تقویت کننده با mj15003و۲n3772تست نشده.

قیمت آمپلی فایر آمپلی فایر حرفه ای

انواع دوربین مدار بسته و کاربرد آنها

دوربین مدار بسته

باند و بلند گو پسیو بخریم یا بلندگو اکتیو؟

وقتی که شما در حال فراهم کردن تجهیزات برای گروهی هستید که نیاز به سیستم صوت برای مجالس ، هیئت ، سخرانی ، اتاق کنفرانس و … را دارند باید به این امر توجه داشته باشید که سیستم صوت مناسب برای این کار استفاده از باندهای اکتیو یا بلندگو های پسیو است . در ادامه تفاوت بلندگو اکتیو و پسیو را بررسی خواهیم کرد.

بلندگو اکتیو

شما می توانید با استفاده از  یک بلندگو اکتیو نیاز خود را به پاور میکسر  حذف کنید این امر به دلیل آن است که باند اکتیو دارای مدار تقویت کننده و آمپلی فایر است شما میتوانید از خروجی بلندگو اکتیو از  ورودی های سیستم برای وصل کردن گیتار ، میکروفن ، پخش کننده mp3,  غیره استفاده کنید همچنیین شما می توانید با استفاده از یک میکسر تعداد ورودی های خورد را بالا برده و بر تک تک ورودی های خود کنترل داشته باشید.

 

باند و بلندگو پسیو

شما میتوانید با استفاده از این نوع باند و استفاده از یک پاور میکسر به عنوان منبع تغذیه بلندگو های پسیو سیستم صوت یکنواخت و یک پارچه ر دارا باشید در این نوع ساختار تمامی کنترل ورودی های سیستم توسط پاور میکسر انجام میشود

توصیه گروه فنی مهندسی پارسیان در مورد خرید باند و بلندگو اکتیو یا پسیو

استفاده از باندهای پسیو برای مساجد بزرگ و امفی تئاتر و اماکنی پیشنهاد می شود  که تعداد بلندگوها بالا بوده و امکان کنترل تک تک آنها وجود ندارد .

استفاده از بلندگوهای اکتیو در اماکنی مانند تکایا و مجالس کوچک پیشنهاد می شود که تعداد بلندگوها کم بوده و دسترسی به بلندگو آسان بوده .

مشاوره خرید باند و بلندگو اکتیو و پسیو

مشاورین ما آماده پاسخگویی  صادقانه به شما در ضمینه سیستم های صوت ، خرید باند اکتیو و پسیو ، خرید پاور میکسر و میکسر می باشند .

مدل های باند و بلنگو اکتیو

مدل های باند پسیو

در ادامه با مدل های مورد تایید گروه پارسیان تک در زمینه باند پسیو آشان میشوید . در فروشگاه اینترنتی پارسیان تک میتوانید بصورت آنلاین هریک از مدل های مورد نظرتان را خریداری کنید و همچنین میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناس فروش پارسیان تک تماس بگیرید.

بهینه سازی سایت  –  سئو – سئو سایت

فروش انواع اکو همراه ساخت داخل و خارج از ایران با برندهای معتبر

اکو همراه برین صوت در مدل های”

اکو همراه ۵ اینچ برین صوت

اکو همراه ۶ اینچ برین صوت

اکو همراه ۶ اینچ برین صوت به همراه میکروفن دستی بیسیم

اکو همراه ۱۲ اینچ برین صوت

اکو همراه ۱۲ اینچ برین صوت به همراه میکروفن دستی بیسیم

اکو همراه تکنو سوند در مدل های :

اکو همراه ۶ اینچ تکنو سوند به همراه میکروفن دستی بیسیم

اکو همراه ۶ اینچ دبل  تکنو سوند به همراه میکروفن دستی بیسیم

اکو همراه ۱۲ اینچ تکنو سوند به همراه میکروفن دستی بیسیم

اکو همراه  اکو قهرمان در مدل های

اکو همراه ۵ اینچ اکو قهرمان در مدل های :

اکو همراه ۵ اینچ دبل اکو قهرمان

اکو همراه۶ اینچ اکو قهرمان

اکو همراه ۱۲ اینچ اکو قهرمان

 

کلیه محصولات دارای گارانتی معتبر می باشد

انواع دوربین های مدار بسته

دوربین مدار بسته

طراحی , اجرا , فروش با بهترین قیمت دوربین مدار بسته تخصص ماست . پارسیان تک نمایندگی فروش دوربین مدار بسته هایک ویژن , کی ویو , سامسونگ و a& d در ایران میباشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر و خرید سیستم امنیتی و مدار بسته پارسیان تک با دفتر مرکزی تماس بگیرید .

نمایندگی فروش دوربین های مدار بسته

شبکه گسترده ای نمایندگی های فروش در سراسر استانهای کشور را به خدمت گرفته ایم تا بتوانید دوربین مدار بسته را با قیمت مناسب و کیفیت درجه تهیه کنید . پارسیان تک نماد برتری و تحقق رویای ایرانی فروش و خدمات پس از فروش واقعی با بیش از ۱۲۰ نمایندگی فروش در سراسر کشور در خدمت شماست.

خدمات پس از فروش دوربین مدار بسته

گروه مهندسی پارسیان تک بهترین شرایط فروش , سرویس و خدمات پس از فروش ر ا د ر بیش از ۱۲۰ نمایندگی فروش و خدمات دهی خود در سراسر کشور به شما ارائه میدهد .

دوربین مدار بسته سامسونگ

تفاوت میکروفن جاسکو ۱۰۰۰ با میکروفن جاسکو ۲۰۰۰

میکروفن جاسکو

میکروفن های جاسکو از چندین سال پیش وارد بازار ایران شده و محبوبیت خاصی بین مداحان عزیز کشورمان بدست اورده در این بین میکروفنهای جاسکو ۲۰۰۰ محبوبیت بیشتری پیدا کرده است میکروفن جاسکو ۱۰۰۰ در اصل همان جاسکو ۲۰۰۰ است با این تفاوت که طول سیم آن بلند تر است که این امر
باعث شده هزینه خرید سیم اضافی برای آن کاهش یابد طول سیم جاسکو ۲۰۰۰، ۵متر بوده و در جاسکو ۱۰۰۰ این متراژ به ۱۰ متر رسیده است محبوبیت جاسکو باعث شده که بسیاری از سود جویات در فکر کپی برداری از نسخه اصلی آن باشند و در این راستا ما به شما اطمینان خرید میدهیم پارسیان تک تمامی کالا های جاسکو را اصلی تقدیم شما میکند
قیمت جاسکو ۱۹۵۰۰۰:۲۰۰۰

قیمت میکروفن جاسکو

مدل های میکروفن جاسکو سری ۲۰۰۰۰۰:۱۰۰۰  توسط گروه فنی مهندسی پارسیان تک با قیمت واحد در تمام نمایندگی های فروش ما عرضه میشوند برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد سایر مدل های میکروفن جاسکو و قیمت میکروفن های جاسکو با ما تماس بگیرید.

۷۷۳۱۹۰۵۵:پارسان تک همرا ه شما

سیستم صوت هیئت

سیستم های صوت هیاتی متشکل از انواع باند , میکروفن و آمپلی فایر و میکسر و… میباشند . گروه پارسیان تک در آستانه شروع ماه عزیز محرم اقدام به ارائه انواع سیستم صوت هیئت با قیمت های ویژه مینماید . میتوانید اطلاعات تکمیلی جشنواره فروش سیستم صوت هیئتی ما را از دفتر مرکزی جویا باشید.

جشنواره فروش سیستم صوت هیئت

فروش ویژه سیستم های صوتی هیئتی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در جشنواره فروش محرم پارسیان تک – برای دریافت اطلاعات بیشتر لازم است با تیم کارشناسان فروش ما تماس بگیرید . در جشنواره فروش پارسیان تک به مناسبت ماه محرم کلیه تجهیزات با تخفیف ۲۰% ارائه میشوند.

جشنواره فروش ویژه سیستم صوت هیئت , باند و میکروفن هیئت به مناسبت ماه محرم 95

جشنواره فروش ویژه سیستم صوت هیئت , باند و میکروفن هیئت به مناسبت ماه محرم ۹۵

تجهیزات و سیستم های صوتی هیئت

گروه مهندسی پارسیان تک یک شرکت ارائه دهنده خدمات نصب و راه اندازی در زمینه سیستم های صوتی و امنیتی میباشد . با بررسی تمامی برند های تولید کننده تجهیزات و سیستم های صوتی در دنیا و لحاظ فاکتورهایی چون قیمت , کیفیت , سیستم عرضه و خدمات پس از فروش در ایران و….. در هر گروه محصولاتی را از برندهای متفاوت داخلی و خارجی در وبسایت خود به شما معرفی میکنیم .

مشاوره خرید سیستم صوتی هیئت

خرید یک سیستم صوتی بدون داشتن اطلاعات کافی میتواند نتایج نامطلوبی را برایتان داشته باشد . سعی داریم در کنار هر محصولی که معرفی میکنیم اطلاعاتی را هم ارائه دهیم . همچنین تیم کارشناسان پارسیان تک آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره لازم به شماست.

آمپلی فایر هیئت

آمپلی فایر ها از اصلی ترین اجزاء تشکیل دهنده سیستم های صوتی میباشند . پارسیان تک با بررسی مدل های متنوع از برند های تولید کننده گروهی از انواع آمپلی فایر را به شما معرفی میکند.

ادامه مطلب

پاور میکسر سیستم صوت هیئت

پاور میکسر ها هم از خانواده میکسر ها هستند . و اهمیت زیادی در کارایی و کیفیت سیستم صوتی دارند . گروهی از برترین مدل های انواع پاور میکسر را از ما بخواهید.

انواع میکسر سیستم صوتی هیئت

میکسر ها هم از مهمترین تجهیزات یک سیستم صوتی میباشند .  اطلاعات کافی در خرید میکسر  متناسب با نیازهای فعلی و نیازهای احتمالی آینده شما اهمیت ویژه ای دارد . ما برخی از برترین مدل ها و برند های تولید کننده را به شما معرفی میکنیم.

ادامه مطلب

میکروفن هیئت

میکروفون از اصلی ترین و متنوع ترین تجهیزات سیستم صوتی میباشند . قبل از اقدام به خرید میکروفن حتما مشاوره و نیازسنجی صحیحی داشته باشید . ادامه مطلطراحی و اجرای سیستم های صوت و پیجینگ توسط دپارتمان تخصصی پارسیان تک در تمامی استانهای کشور و با تجربه اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه سیستم پیجینگ صنعتی و بیمارستانی

ادامه مطلب

 خدمات تجهیز و راه اندازی سیستم های صوتیو انواع باند هیئت  توسط گروه پارسیان تک با داشتن تیم های متخصص و با تجربه اجرای بیش از ۶۰۰ پروژه در سراسر کشور و یکسال خدمات پس از نصب

بهینه سازی سایت  –  سئو – سئو سایت

 ميكروفون سیستم صوت هیئت ميكروفون هیئت

دزدگیر تلفن کننده

دزدگیر تلفن کننده

دزدگیر تلفن کننده

سیستم دزدگیر تلفن کننده یک مکانیزم کاملا هوشمند است که در مواقع نیاز با برقراری تماس شرایط اضطراری و احتمال سرقت را هشدار می دهد . تنوع بسیار بالاای دارد و از اینرو قبل از اینکه بخواهید یک سیستم دزدگیر تلفن کننده خریداری نمایید لازم است با انواع آن و طریقه کارکرد دزدگیر تلفن کننده آشنا شوید.

اصول نصب سیستم دزدگیر تلفن کننده

توصیه میشود در اولین مرحله نصب دستگاه دزدگیر تلفن کننده حتما از یک متخصص کمک بگیرید . بعد از اتمام مرحله اول نصب در سایر مراحل میتوانید با کسب آموزش های لازم اقدام به جابجایی و تنظیمات مجدد نمایید.

راهنمای تنظیمات دزدگیر تلفن کننده

برای اعمال یک تنظیمات صحیح در دستگاه دزدگیر تلفن کننده لازم است با اجزاء مکانیکی و نرم افزاری این دستگاه ها آشنا شوید.

اجزاء یک سیستم دزدگیر تلفن کننده

واحد ترمینال ورودی دزدگیر تلفن کننده

این ترمینال واحدی است که جهت اتصال خط تلفن شهری به دستگاه تلفن کننده پیش بینی شده است.

 

واحد ترمینال ورودی تحریک دستگاه دزدگیر تلفن کننده

این ترمینال دزدگیر تلفن کننده که دارای دو ورودی +و- میباشد جهت تحریک دستگاه دزدگیر تلفن کننده  به کار می رود که باید ترمینال + را به ترمینال مثبت قسمت SIR دستگاه دزگیر وصل و ترمینال– را به ترمینال منفی قسمت SIR دستگاه دزگیر وصل کنید.

واحد تغذیه دزدگیر تلفن کننده

ورودی + این ترمینال دزدگیر تلفن کننده را به خروجی مثبت ترمینال باطری دزگیر وصل و نیز ورودی – را به خروجی ترمینال منفی باتری دستگاه دزدگیر تلفن کننده وصل می کنید.

تنظیمات برنامه ریزی دزدگیر تلفن کننده

در ابتدای تنظیمات دزدگیر تلفن کننده ابتدا دکمه MIM  دزدگیر تلفن کننده را وارد کنید سپس شماره حافظه مورد نظر خود را (از بین عدد ۱ تا ۱۲ ) وارد کرده ، دکمه ENTER را بزنید سپس شماره مورد نظر خود را تا سقف ۱۱ رقم وارد کنید و در انتها دکمه ENTERR را فشار دهید.

تست دستگاه دزدگیر تلفن کننده

برای تست عملکردی دستگاه دزدگیر تلفن کننده ابتدا دکمه MIM را وارد کنید سپس شماره حافظه مورد نظر خود را وارد کنید ،در انتها دکمه MESSAGE را وارد کنید که در نتیجه دستگاه اقدام به شماره گیری و پخش پیام می کند .

دزدگیر تلفن کننده کلاسیک

دزدگیر تلفن کننده کلاسیک


انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه حقوق

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه دکتری

بهینه سازی وبسایت

برنامه ریزی درسی برای کنکور

مشاوره تلفنی درسی

مشاوره تلفنی روانشناسی

مشاوره تلفنی ازدواج

فروش دوربین مدار بسته

انجام پایان نامه ارشد

کانکس و کانتینر

کف سابی

لیست تورهای مسافرتی

انواع دستگاه حضور و غیاب

اخذ اقامت گرجستان

تور مسافرتی لحظه آخری کیش

لیبل پرینتر

تور لحظه آخری مشهد

سئو سایت

قیمت تور خارجی

بارکد خوان فروشگاهی

مهاجرت به گرجستان

خدمات عروسی

تجهیزات بارکد خوان

خدمات تشریفات و مجالس

مسافرخانه ارزان در مشهد

مسافرخانه تهران

هتل ارزان در مشهد

انتخاب رشته کنکور

تور لحظه آخری

سنگسابی

پرینتر حرارتی

کامپیوتر لمسی

دستگاه پرفراژ چک

سیستم نوبت دهی

انواع میکسر صدا و کاربرد آنها

میکسر صدا

در سیستم صدا PA چه میکسری استفاده می شود ؟

در ابتدا امر منظور از PA Syestem همان Public Address System یک سیستم آدرس عمومی که تقویت و توزیع سیستم ها ی الکترونیکی بهمراه میکروفن ، آمپلی فایر و بلندگو مورد استفاده قرار میگیرد که هدف اصلی سیستم پیجینگ رسیدن صدای یک نفر به جامعه بزرگ تر میباشد برای مثال استفاده سیستم های صوت و پیجینگ در مراکز فروشگاهی ، مدارس ،مساجد ، سالن های ورزشی و غیره می باشد.

انواع میکسر صدا

میکسر به طور کلی  بر اساس ساختار  داخلی به سه دسته طبقه بندی می شود :

۱)میکسر صدا آنالوگ

۲)میکسر صدا دیجیتال

۳)پاور میکسر صدا

 

میکسر صدای آنالوگ

در این نوع میکسر حجم وتن سیگنالهای ورودی تنظیم میگردد.  دستگیره کنترل و (faders) در بالای پنل به شما کمک میکند به آسانی بتوانید جریان سیگنال و ورودی ها را کنترل کنید عمل اصلی در میکسر آنالوگ به طور معمول یک فرایند بصری است.

میکسر  صدا دیجیتال

در این نوع میکسر پردازس سیگنالهای صوتی  ورودی و تنظیم حجم وتن صدای ورودی را می توان با استفاده از تکنولوژی پردازش سیگنالهای دیجیتال انجام داد  . در میکسر دیجیتال بر خلاف میکسر آنالوگ میتوان انواع مختلف تن صدا را پردازش کرد . در میکسر دیجیتال میتوانید مو قعیت Faders و دستگیره را در یک لحظه تغییر داد و ذخیره کرد و در صورت داشتن ورودی های زیاد می توان تک تک انها را کنترل کرد به طور کلی در میکسر دیجیتال تجربه بیشتری برای راه اندازی موثر سیستم لازم است اما قابلیتهای  این نوع میکسر نسبت به میکسر آنالوگ بیشتر می باشد.

پاور میکسر صوت

پاور میکسر در اصل همان میکسر ی است که دارای تقویت کننده میباشد پاور میکسر این امکان را به ما میدهد که همانند میکسر ورودی ها را کنترل و خروجی را بدون نیاز به آمپلی فایر به باند ها توزیع کرد

 

اطلاعات فنی و قیمت دوربین مدار بسته ahd

دوربین مدار بسته ahd

دوربین های مدار بسته سری  ahd به کدام نوع از دورین ها و سیستم های امنیتی اطلاق میشوند . در مقایسه با قیمت و مشخصات فنی چه فرقی با سایر مدل های دوربین مدار بسته دارند . در این مقاله قصد داریم شما را بصورت نسبی با دوربین مدار بسته ahd آشنا کنیم .

اطلاعات کلی درباره دوربین مدار بسته ahd

مقایسه قیمت دوربین دوربین مدار بسته ahd با سایر انواع دوربین

تفاوت های دوربین مدار بسته ahd با سایر مدل ها

بازدید کننده گرامی این پیج در حال بارگذاری اطلاعات میباشد و بزودی بارگذاری خواهند شد . برای دریافت اطلاعات تکمیلی دوربین مدار بسته ahd میتوانید با تیم های فنی پارسیان تک مشورت نمایید

مدل های پیشنهادی دوربین مدار بسته ahd

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه حقوق

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه دکتری

بهینه سازی وبسایت

برنامه ریزی درسی برای کنکور

مشاوره تلفنی درسی

مشاوره تلفنی روانشناسی

مشاوره تلفنی ازدواج

فروش دوربین مدار بسته

انجام پایان نامه ارشد

کانکس و کانتینر

کف سابی

لیست تورهای مسافرتی

انواع دستگاه حضور و غیاب

اخذ اقامت گرجستان

تور مسافرتی لحظه آخری کیش

لیبل پرینتر

تور لحظه آخری مشهد

سئو سایت

قیمت تور خارجی

بارکد خوان فروشگاهی

مهاجرت به گرجستان

خدمات عروسی

تجهیزات بارکد خوان

خدمات تشریفات و مجالس

مسافرخانه ارزان در مشهد

مسافرخانه تهران

هتل ارزان در مشهد

انتخاب رشته کنکور

تور لحظه آخری

سنگسابی

پرینتر حرارتی

کامپیوتر لمسی

دستگاه پرفراژ چک

سیستم نوبت دهی

سری دوربین های مدار بسته صنعتی

دوربین مدار بسته صنعتی

صنایع و کارخانجات از اماکنی هستند که نیاز به نصب سیستم های امنیتی و دوربین مدار بسته در آنها یک ضرورت غیر قابل انکار است و بصورت روزمره در حال افزایش میباشد . از اینرو گروه خدماتی و صنعتی پارسیان تک با ارائه برترین و قابل اعتماد ترین مدل ها از برند های معتبر تولید کننده دوربین مدار بسته صنعتی سعی دارد تا مدیران و تصمیم گیران صنایع و کارخانجات بتوانند به راحتی و سهولت دوربین مداربسته مورد نظرشان را انتخاب نمایند .

مدل های دوربین مدار بسته صنعتی

در ادامه برخی از پرکاربرد ترین مدل های دوربین مدار بسته صنعتی را مشاهده میکنید . برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مدل های دوربین مدار بسته صنعتی سری آنالوگ

 • ترتیب محصولات: پیش فرض
 • برای مرتب سازی به صورت صعودی کلیک کنید
 • نمایش ۱۵ محصول در هر صفحه
 • دوربین مدار بسته صنعتی

  دوربین مدار بسته صنعتی K.VIEW مدل Zoom 36x

  ویژگی های محصول نمایش جزئیات
 • دوربین مدار بسته صنعتی

  دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION(DS-2CC11A1P(N

  ویژگی های محصول نمایش جزئیات
 • دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ K.VIEW مدل KV-501

  دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ K.VIEW مدل KV-501

  ویژگی های محصول نمایش جزئیات
 • دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ

  دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ هایک ویژن

  ویژگی های محصول نمایش جزئیات
 • دوربین مدار بسته صنعتیHIKVISION

  دوربین-مدار-بسته-صنعتی-آنالوگ-هایک ویژن HIKVISION

  ویژگی های محصول نمایش جزئیات
 • دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A8P(N

  صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC11A8P(N

  ویژگی های محصول نمایش جزئیات
 • دوربین مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION مدل (DS-2CC1181P(N

  مدار بسته صنعتی آنالوگ HIKVISION (DS-2CC1181P(N

   

  دوربین مدار بسته صنعتی سری ip

 • سری ip یا تحت شبکه دوربین های مدار بسته صنعتی از امکانات بیشتری خصوصا در ضبط و انتقال تصاویر برخوردارند . از اینرو پیشنهاد میشود با دقت بیشتری نسبت به بررسی این مدل ها اقدام نمایید .
 • بزودی تکمیل خواهد شد

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه حقوق

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد

انجام پایان نامه دکتری

بهینه سازی وبسایت

برنامه ریزی درسی برای کنکور

مشاوره تلفنی درسی

مشاوره تلفنی روانشناسی

مشاوره تلفنی ازدواج

فروش دوربین مدار بسته

انجام پایان نامه ارشد

کانکس و کانتینر

کف سابی

لیست تورهای مسافرتی

انواع دستگاه حضور و غیاب

اخذ اقامت گرجستان

تور مسافرتی لحظه آخری کیش

لیبل پرینتر

تور لحظه آخری مشهد

سئو سایت

قیمت تور خارجی

بارکد خوان فروشگاهی

مهاجرت به گرجستان

خدمات عروسی

تجهیزات بارکد خوان

خدمات تشریفات و مجالس

مسافرخانه ارزان در مشهد

مسافرخانه تهران

هتل ارزان در مشهد

انتخاب رشته کنکور

تور لحظه آخری

سنگسابی

پرینتر حرارتی

کامپیوتر لمسی

دستگاه پرفراژ چک

سیستم نوبت دهی